Metsän henki on UPM Metsän asiakas- ja sidosryhmälehti

Metsän henki 1/2013 har utkommit

Metsän henki är UPM:s tidning som är riktad till skogsägare och andra som är intresserade av skogsfrågor. Tidningen utkommer 4 gånger per år.

I detta nummer
- kan du läsa om hur skogsägaren och broileruppfödaren Hanna Hamina i Eura sköter sin skog
- tar vi reda på när det ur skogens synvinkel är dags för en virkesaffär
- bekantar vi oss med UPM:s såg i Korkeakoski och följer med hur en tallstock lämnar sågen på ett modernt sätt
- får du råd om hur du rör dig tryggt på en skogsarbetsplats
- kan du läsa om en ny rensande maskin som enkelt utför den tidiga röjningen i en plantskog
- får du information om askvägar som UPM nu erbjuder även privata skogsägare i Mellersta Finland i första skedet.
 
Läs den digitala versionen av senaste Metsän henki. 

Metsän henki är UPM Skogs tidning för skogsägare och intressegrupper. Metsän henki utkommer fyra gånger per år och innehåller mångsidig information om skogsinnehav och skogsvård samt UPM:s virkeshandels- och skogstjänster.
 
En adressändring som gäller Metsän henki kan du göra direkt till din skogskundansvariga, med den elektroniska kontaktblanketten i UPM Skogsvärld eller genom att skicka e-post till metsalehtitilaus@upm.com.