UPM var med på fritidsbostadsmässan

UPM var med på fritidsbostadsmässan i Mäntyharju 27.6–10.7. UPM:s mässobjekt, en flottarstuga i Kyminniemi, var det enda renoveringsobjektet på mässan. Objektet blev såld efter mässan hade tagit slut.

På mässan var det också möjligt att bekanta sig med UPM Bonvesta -strandtomter, såg-, faner- och UPM Profi-produkter. UPM Timbers huvudobjekt på mässan var Villa Metsämaitikka där UPM Timber -produkter presenterades i den allra modernaste miljön.