Biojalostamo

UPM murade grundstenen till bioraffinaderiet i Villmanstrand

​I Villmanstrand bygger UPM världens första träbaserade bioraffinaderi som framställer förnybar diesel.  Bioraffinaderiet stärker skogsindustrin i Östra Finland ytterligare. 

​Byggarbetet inleddes i somras och den 12 november murades grundstenen till bioraffinaderiet. I raffinaderiet framställs förnybart dieselbränsle av tallolja. Verksamheten inleds 2014.

- Investeringen på 150 miljoner i Villmanstrand är UPM:s viktigaste projekt och vårt första steg mot att bli en betydande producent av utvecklade biobränslen. Bioraffinaderiet är en viktig del av genomförandet av vår Bioforestrategi som förenar bio- och skogsindustrin, säger UPM:s verkställande direktör Jussi Pesonen.

- UPM är fortfarande Finlands största och mångsidigaste träförädlare. Under de senaste 10 åren har bolaget investerat cirka 700 miljoner euro i Östra Finland, berättar Pesonen.

Det innovativa bioraffinaderiet stärker skogsindustrin i Östra Finland ytterligare. I Östra Finland har UPM egna produktionsanläggningar allt från pappersfabriker till fanertillverkning samt värme- och kraftverk som använder skogsenergivirke. Efterfrågan är god på alla virkesslag. 

Kontakta din lokala skogskundansvariga som känner till våra lokala virkesbehov. Klicka här för att söka kontaktuppgifter.