Länsi-Suomen yhteismetsä suojelee suoluontoa

Västra Finlands samfällda skog skyddar myrnaturen inom ramen för METSO-programmet

​Västra Finlands samfällda skog, som bildats av UPM, har fredat ett område på cirka 20 hektar i sin ägo inom det naturliga myrområdet Iso-Hölö. Det fredade området är en del av det större myrområdet Iso-Hölö och beläget i Laitila i Egentliga Finland.

Iso-Hölö är ett stort myrområde som karaktäriseras av skogsdungar, bergskullar och en mångsidig myrnatur. Området är vildmarksaktigt och med undantag av små kantområden odikat och obrukat. I skogsdungarna finns nästan orörd, gammal skog som utgörs av tallar och granar. Området som den samfällda skogen skyddar har haft en obetydlig inverkan på virkesproduktionen, men dess naturvärden är däremot betydande.

- Det var från första början ett bra alternativ att skydda detta område. Den samfällda skogen fungerar praktiskt både vad gäller virkesproduktion och tryggande av mångfalden. Området fredades mot ersättning inom ramen för skyddsprogrammet METSO som tryggar mångfalden i skogarna, berättar Heikki Kalvila, projektets ombudsman från Västra Finlands samfällda skog. Kalvila är ansvarig chef för tjänsterna som rör skogsegendom vid UPM.

- UPM betjänar sina kunder såväl i frågor som gäller virkesproduktion, naturvård som skydd av skogar.  Vi vill att våra kunder ska ha tillgång till alla tjänster som rör skogen, säger UPM Skogs miljöchef Sami Oksa.

Målet med METSO är att trygga skogs- och myrnaturens mångfald på frivillig basis med hjälp av ett bestående och tidsbestämt skydd samt naturvård i ekonomiskogarna. UPM stöder METSO-programmet och främjar genomförandet av programmet i bolagets egna skogar och i privata skogar enligt skogsägarens önskemål.