Ett partnerskap med UPM ger lönsam skogsvård och goda virkesaffärer

​UPM Skogs servicehelhet hjälper dig på vägen mot en lönsam skogsvård och goda virkesaffärer. Vi har kombinerat våra tjänster till lätt överskådliga helheter som vi erbjuder skogsägare i närheten av våra fabriker. Du köper inte separata tjänster utan en servicehelhet där alla ärenden slutförs med omsorg. Ett samarbete med UPM lönar sig, oberoende om du önskar en engagerad partner eller endast experthjälp i rätt stund.

​Hjälp av en människa

Den största förmånen i samarbetet med UPM är en expert som fokuserar på din skogs välmående och bästa möjliga avkastning: din skogskundansvariga. Varje skogsägare har individuella önskemål och tankar om den egna skogen. Den skogskundansvariga är en personlig expert och du kan välja om du vill sköta dina ärenden på vårt kontor på din hemort eller där din skog växer.

Kunskap som stöd

UPM har lång erfarenhet av skogsvård: vår expertis har samlats via skötseln av våra kunders och bolagets egna skogar under flera årtionden. I egenskap av vår partner får du tillgång till hela vår expertis inom hållbart skogsbruk. Vi sprider också vår kunskap via tidningen Metsän henki, som kommer hem i brevlådan och uppskattas både av skogsägare och andra natur- och skogsintresserade.

Tillgång till elektroniska tjänster

Du får också tillgång till mångsidiga elektroniska tjänster för skogsvård. Våra Partnerskapskunder får till exempel gratis tillgång till UPM:s skogsbruksplan på nätet. Där lagrar vi alla utförda åtgärder. Avverkningar och skötselåtgärder samt uppgifter om trädbestånd uppdateras automatiskt i planen enligt skogens tillväxt.

Fördelar med partnerskap

Du drar också ekonomisk nytta av ett regelbundet samarbete. Genom att använda våra högklassiga skogsvårdstjänster säkerställer du en god avkastning från skogen. Samarbetet samlar också bonus som du kan utnyttja för att köpa skogsvårdstjänster som ytterligare ökar värdet på din skog. Våra experter ger även råd om när det är dags för gallring och skogsförnyelse.


Ett UPM Skog Partnerskapsavtal ger trygghet och nytta. Via avtalet garanterar vi en säker avsättning för virke ur din skog, oberoende av konjunkturläget. Avtalet innehåller också en prisgaranti och en förhöjd bonus, som du kan använda för att betala för våra skogstjänster. I egenskap av avtalskund kan du också PEFCTM-certifiera din skog i certifieringsgruppen som administreras av UPM. Om du så önskar, går det också enkelt att ansluta skogen till UPM:s FSC® -certifieringsgrupp eftersom din skogsbruksplan redan finns i vårt system.

Virkeshandel och köp av skogstjänster i enlighet med dina egna och din skogs behov går också smidigt via oss utan ett långvarigt samarbetsavtal. Ring vår skogskundansvariga eller servicecentret eller skicka en kontaktbegäran. Varje virkesaffär och köp av skogstjänster utökar bonusen som du kan utnyttja för att köpa tjänster som förbättrar din skogs lönsamhet.
Servicecentrets kontaktuppgifter
Telefon 02041 65100
palvelukeskus@upm.com
Chatten fungerar till exempel via webbplatsen uusimetsanomistaja.fi
Centret betjänar vardagar kl. 8-20 och lördagar kl. 9-14