koululaisten Metsävisa käynnistyi

Skogsnöten för skolelever startade

Skogskunskapstävlingen Skogsnöten för skolelever i årskurserna 7–9 behandlar i år aktuella frågor om rovdjur. Skogsnöten ordnas nu för 31:a gången och i år deltar nästan 30000 skolelever. I Skogsnöten får finländska ungdomar visa vad de kan om rovdjuren som lever i vårt land, deras levnadssätt och vad som inverkar på deras levnadsförhållanden.

​400 skolor runt om i Finland har anmält sig till Skogsnöten, från den åländska skärgården till nordligaste Lappland.  Frågorna är gjorda av biologi- och geografilärare och utgår från läroplanen. Den första tävlingen gick av stapeln i skolorna den 8 februari. De bästa från varje skola går vidare till en regional uttagningstävling och de bästa i varje region får delta i finalen den 29–30 maj i Helsingfors. 

Skogsnöten är ett av UPM:s riksomfattande stödprojekt för skolelever. Projektet samordnas av UPM Skog. UPM har 130 Skogsnöten-fadderskolor. UPM Skogs skogsexperter delar ut priser till sina fadderskolor antingen i skolorna eller på skogsutfärden som ordnas senare på våren.

Det största evenemanget inom ramen för skogsbranschens gemensamma framtidsprojekt Skogen talar ordnas i anslutning till Skogsnöten. Då är Skogen talar-projektet synligt på många ställen i vårt land där ungdomarna också rör sig: på gator och i biografer. Avsikten är att väcka de ungas intresse så att även skogsbranschen är ett beaktansvärt alternativ för dem.

I arrangemangen kring Skogsnöten deltar Biologi- och geografilärarnas förbund BGLF r.f., Finska Forstföreningen, OP-Pohjola, Forststyrelsen, Stora Enso Metsä, UPM Skog, Metsäliitto, Finlands skogscentral, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, Skogsindustrin r.f. och Finlands Skogsstiftelse.


Ytterligare information om Skogsnöten
www.metsavisa.fi, www.skogsnoten.fi, www.metsapuhuu.fi