Lähipuu tuotantoon. UPM Metsä

Sågen i Korkeakoski gynnar närvirke

​UPM:s såg i Korkeakoski är ett av Finlands modernaste sågverk. Anläggningen som är belägen i Juupajoki i Birkaland förädlar tallstockar till sågvirke av hög kvalitet som exporteras till olika delar av världen.

​Korkeakoski såg skaffar virke från mellersta Finland eftersom syftet är att använda lokalt virke.
- Tallstockarna i området är också i genomsnitt mycket grova och har hög kvalitet och det syns också i priset. På detta sätt möts både de lokala skogsägarnas och sågverkets intressen, berättar UPM Skogs regiondirektör Matti Toivakainen.
Den lokala virkeshandeln sysselsätter företagarna i området och håller området på fötter. Den stora materialmängden som passerar genom Korkeakoski såg har stor betydelse för den lokala ekonomin.

Trots migrationen bor de flesta skogsägare fortfarande i sågverkets anskaffningsområde. Även om de inte längre bor mitt i sina skogar så bor de ändå i de större städerna i mellersta Finland, till exempel i Jyväskylä och Tammerfors.
- Speciellt med tanke på distansskogsägarna är det viktigt att vi kan tillhandahålla snabba lösningar och omfattande servicepaket inom virkeshandeln, konstaterar Toivakainen. 

Under normala förhållanden behöver Korkeakoski såg cirka 50 långtradarlaster tallstockar per dag och hundratals stockar matas in i processen per timme. Sågverket producerar cirka 300 000 kubikmeter sågat virke per år. UPM har bland annat investerat i sågverkets logistiska effektivitet och en modern mätningsteknik.


UPM:s virkesinköp samarbetar intensivt med produktionsanläggningarna. Målet är att virket till fabrikerna och sågarna kommer så nära ifrån som möjligt. Eftersom de lokala behoven av virkesinköp varierar får du den aktuella informationen av din skogskundansvariga. Du kan också ringa numret 0204 16121.


Läs mer om verksamheten vid Korkeakoski såg i Metsän henki 1/2013, s. 22–25.