En bra plantskog maskinellt

UPM är med över 20 års erfarenhet föregångare inom maskinell plantering. Maskinell plantering ger kostnadseffektivt en ungskog av hög kvalitet. Fördelarna med maskinell plantering är bl.a. en jämn kvalitet på arbetet och möjlighet att kombinera olika arbetsskeden.

​UPM har utfört maskinell plantering redan i 20 år. Uppföljningen av förnyelseresultaten visar att man med maskinell plantering kostnadseffektivt får till stånd en ungskog av hög kvalitet. I år planterar UPM nästan tre miljoner plantor med cirka tjugo planteringsmaskiner i bolagets egna skogar och i privatägda skogar.

Fördelarna med maskinell plantering är en god och jämn kvalitet på arbetet. Plantan sätts på rätt ställe i högen och i ett färskt markberedningsspår. Med maskinell plantering utförs skogsodlingsarbetena ofta snabbare än om markberedningen och planteringen utförs separat. Maskinell plantering kan utföras från maj till slutet av september. En lång arbetsperiod och produktivitet frigör arbetskraft till andra skogsvårdsarbeten.

Den maskinella planteringen tar ett stort steg framåt i och med den nya planteringsmaskinen. Planteringsmaskinen med automatisk plantmatning som utvecklats av Nakkilaföretaget Risutekniikka Ky presenteras på FinnMETKO-utställningen i Jämsä 30.8–1.9. UPM Skog har från första början deltagit i utvecklingen av den nya maskinen. Med Risutec-planteringsmaskinen kan man också utföra borgödsling i samband med planteringen. Läs mer om den nya planteringsmaskinen.

Maskinella skogsvårdsarbeten kan göras produktivare genom automatisering, synkronisering av arbetsskeden, kombination av olika arbeten, massbehandling och kontinuerlighet. Sensor- och styrteknikens snabba utveckling förbättrar möjligheterna att utveckla planteringsmaskinerna.

Titta på en video om planteringsmaskinen som UPM har utvecklat.