Helsingin metsäpalvelutoimisto UPM Metsä

Helhetsservice för skogsägarna i huvudstadsregionen

​De skogskundansvariga Johanna Haapala och Markus Männistö samt skogskundrådgivaren Anneli Taavila betjänar huvudstadsregionens skogsägare på UPM:s skogsservicekontor i Helsingfors. 
​I huvudstadsregionen finns det hela 30 000 skogsägare vars skogar är belägna runtom i landet. Skogsägaren kan välja att sköta alla skogsärenden på UPM:s skogsservicekontor i Helsingfors.

- Den inledande kartläggningen av skogens tillstånd, kundens förväntningar och mål som vi gör med kunden är mycket viktig. Vi ger en expertbedömning av skogarnas möjligheter och skogsägaren beslutar i vilken riktning han eller hon vill utveckla sina skogar, berättar skogskundansvariga Johanna Haapala.
De skogskundansvariga i Helsingfors förmedlar skogsägarens behov och önskemål till UPM:s skogsexperter i den kommun där skogen är belägen. Dessa experter är insatta i skogarna i sitt område.

Skogsservicekontoret i Helsingfors ordnar också skogsutflykter och evenemang med olika teman, till exempel skattefrågor, skötsel av skogen och skogsegendomen samt olika former av skogsinnehav. UPM:s nya skogstjänster, såsom FSC®-gruppcertifiering för privata skogsägare och UPM Samfällda skogar, intresserar också skogsägarna i huvudstadsregionen.

Helsingfors skogsservicekontor finns i nedre våningen i samma byggnad som UPM:s huvudkontor på Södra esplanaden vid salutorget. Kontaktuppgifterna till de skogskundansvariga hittar du via kontaktsökningen.