Stor efterfrågan på sommarstämplingar

I början av året har försäljningen av skogsvårdstjänster varit rekordartad. Det talar om för oss att skogsägarna har hittat våra omfattande tjänster och att kvaliteten och priset på våra tjänster har varit tillfredsställande. Detta är en bra start!

Ljusa framtidsutsikter

Den ökade försäljningen av skogsvårdstjänster har också en positiv inverkan på virkeshandeln. Under förhandlingarna har man ofta kommit överens om eller åtminstone planerat framtida virkesaffärer och nu är det lätt att diskutera vidare. Nu är det lockande att göra virkesaffärer, eftersom efterfrågan är stor på alla virkesslag och det öppna priset, det s.k. garantipriset, för en virkesaffär som ingår i skogsserviceavtalet är i kraft fram till utgången av juni.

Av virkesslagen förtjänar björkstocken att bli speciellt uppmärksammad. Vi har som mål att trygga virkesförsörjningen till vår björkfanerindustri. Den är redan nu betydelsefull, men efter utvidgningen av fabriken i Nyslott kommer den att vara ännu starkare. UPM vill därmed vara den primära köparen av björkstockdominerade stämplingar.   Tillsammans med vår industri har vi också gjort björkstockens mått mångsidigare på så sätt att avbrytningen nu producerar ännu mera björkstockar än tidigare, en större andel. Denna tid på året eftersträvar vi självfallet i första hand sådana stämplingsposter där vi kan avverka under sommaren.

Det till och med exceptionella i virkeshandeln i år är att vi nu under våren och även under sommaren kan ta emot kapat virke vid vägkanten. En skogsägare som har sådana partier behöver inte tvivla utan kan tryggt kontakta våra virkesköpare och göra en virkesaffär.

Våra virkesköpare och andra skogsfackmän är som tidigare anträffbara på skogsservicekontoret, per telefon på numret 0204 16 121 eller via webbtjänsten metsämaailma.fi. När du har kommit överens om virkesaffärer och andra skogsärenden kan du börja njuta av den annalkande sommaren – en av njutningarna kan naturligtvis vara att själv delta i skogsvårdsarbetet.