Sommaren sätter fart på skogsvårdsarbetena

Försommaren är den brådaste tiden för skogsvårdsarbeten. Arbetet med skogsförnyelse och plantskogsskötsel kör igång i maj på olika håll i Finland. Vad skulle du kunna göra för att hjälpa din skog i sommar? Via oss får du behändigt hjälp med alla skogsvårdsarbeten antingen i form av servicepaket eller som enskilda skogstjänster.

​UPM Skogsförnyelse är ett servicepaket som skräddarsys för din skog. Med ett enda avtal till fast pris får du ett högklassigt arbete, markberedning och frösådd eller plantering med kvalitetsplantor från UPM:s plantskola i Jorois. På så sätt säkerställer du en god start för en lönsam skog. Din lokala skogskundsansvariga hjälper dig avgöra vilken förnyelsemetod som bäst passar din skog. Alla förnyelsearbeten kan också beställas i form av enskilda tjänster. 

Behöver din plantskog gallras?

Inom plantskogsskötsel erbjuder vi både manuella tjänster utförda av skogsarbetare och maskinella alternativ.  Din skogskundsansvariga ger gärna råd om vad som behöver göras i plantskogen vid olika tidpunkter för att främja skogens utveckling till lönsamma trädbestånd. Vi anpassar metoderna i servicepaketet UPM Plantskogsskötsel enligt plantskogens ålder, växtplats och trädslag.

Är du intresserad av maskinell skogsvård? Du hinner fortfarande beställa maskinarbete för den här sommaren.

Vårt sortiment av skogsvårdstjänster omfattar maskinell plantering, maskinell röjning under den tidiga vården av plantbeståndet och maskinell rensning av sly. Maskinarbete är ett lönsamt alternativ på objekt där metoden passar. De maskinella alternativen kan inkluderas i servicepaketen både för plantskogsskötsel och för skogsförnyelse.  

UPM LönsamPlantskog är ett servicepaket som omfattar markberedning, kvalitetsplantor från vår plantskola, maskinell plantering samt maskinell tidig röjning 4-6 år efter plantering. Arbetsskedena som utförs med maskin försnabbar odlingskedjan eftersom beredning och plantering görs samtidigt. Genom att beställa servicepaketet garanterar du att den tidiga plantskogsvården sker i rätt tid och att skogsförnyelsen lyckas. Du kan fortfarande beställa maskinell plantering eller maskinell tidig röjning för denna sommar.

Läs mer om maskinell skogsvård och se video: 
maskinell plantering
maskinell röjning 

Tilläggsuppgifter och mer detaljerad prisinformation för enskilda objekt får du av din skogskundsansvariga. Din skogskundsansvariga ger dig också råd om hur du bäst värnar om skogens hälsa.