metsäpalvelut UPM Metsä

Alla skogstjänster på samma ställe

​UPM:s skogstjänster erbjuder skogsägaren ett omfattande utbud av tjänster för skötsel och förvaltning av skogsegendomen. Med hjälp av skogstjänsterna förverkligas kundens drömskog.
​Skogsägaren får alla tjänster på ett och samma ställe. Till UPM skogstjänster hör:
virkeshandelstjänster inklusive drivning av energivirke
- utarbetande av en skogsbruksplan med skogsägarens betoningar
- skogsvårdsarbeten såsom förnyelse, plantskogsskötsel och skogsgödsling 
- byggande och grundlig förbättring av skogsvägar samt iståndsättningsdikning
- naturtjänster från hyggesbränning till landskapsvårdsåtgärder
- FSC®-gruppcertifiering 
- juridiska tjänster och experttjänster vid generationsskifte, frågor som gäller skogsskatt och anslutning till en samfälld skog

Våra tjänster omfattar alla arbeten i skogsbruket och de kan beställas i önskad omfattning. Tjänsten kan vara ett enskilt arbete eller en helhetslösning som tillgodoser ett aktuellt behov. Arbetets omfattning och pris avtalas alltid med kunden på förhand. Den erfarenhet och kunskap som UPM har fått genom att sköta bolagets egna skogar utnyttjas i kundernas skogar.  Vi utför skogstjänsterna som kunden beställer enkelt, säkert och på bästa sätt.

Din skogskundansvariga ger svar på alla frågor som gäller din egen skog. Klicka här för att söka kontaktuppgifter. Vi förverkligar din drömskog.