Om ditt granbestånd drabbas av granbarkborre bör du handla snabbt

​Granbarkborren, som trivs i södra och mellersta Finlands gamla granbestånd, orsakar skador speciellt under varma somrar, efter stormar. Vad ska man göra om man upptäcker de första symptomen i granbeståndets stambark, dvs. små runda hål och brunt sågspån?

​Värdefull granskog i riskzonen

Granbarkborren drabbar det sämsta tänkbara objektet ur skogsägarens synvinkel, dvs. de allra värdefullaste träden som växt i skogen i årtionden. I ett gammalt bestånd angriper insekterna först stormskadade träd, men under varma år kan granbarkborren producera upp till tre generationer på en sommar och då kan den också angripa friska träd. Granbarkborren gnager gångar i trädet, lägger ägg i dem och äter innerbarken. Vätskeströmningen i ett drabbat träd bryts av och trädet börjar torka stående.

Insekten kan förstöra fullständiga slutavverkningsfigurer, vilket orsakar en enorm värdeminskning.
– Om man till exempel får 55 euro per kubikmeter för friskt grantimmer, så duger insektdrabbat virke inte längre till sågvaror utan kan säljas som energived, vilket kan ge ett försäljningspris på under 5 euro per kubikmeter, berättar kundservicechef Johanna Haapala på Helsingfors skogsservicekontor.

UPM:s skogskundansvariga hjälper

Ta genast kontakt med din egen skogskundansvariga om du hittar granbarkborre i din skog. Han gör ett besök i skogen för att utvärdera figurens skador och bedöma vad som behöver göras. Åtgärderna beror på situationen. Om situationen ser illa ut, lönar det sig med en snabb realisering eftersom skogsägarens kapital minskar kontinuerligt om skadorna fortsätter.

– Det lönar sig att vara partnerskapskund också i en dylik situation eftersom partnerskapskundernas skogar åtgärdas först av alla om det råder överutbud, påminner Johanna Haapala.

Det lönar sig inte att frakta bort helt döda träd

Många skogsägare upptäcker granbarkborren i sin granskog alldeles för sent. Ifall granbarkborren hunnit torka ut vissa träd, lönar det sig inte att göra något åt dem i augusti.

– När sommaren är förbi och de drabbade träden har torkat och i praktiken gått förlorade, lönar det sig inte längre att frakta bort dem från skogen. Granbarkborren äter nämligen bara färskt virke och angriper alltså nya granar nästa år. Därför kan man inte förebygga skador nästa sommar genom att frakta bort de torra träden. Efter granbarkborren angrips träden av andra insekter men dem behöver man inte oroa sig för eftersom de främjar skogens mångfald. Mångfald i sin tur främjar skogens välbefinnande, berättar Haapala.

Förebygg i fortsättningen

Om du var för sent ute i år, kan du nästa år bekämpa granbarkborren genom att transportera bort stormfällda träd ur skogen så tidigt som möjligt, hålla träden livskraftiga och inte låta förnyelseavverkning dra ut på tiden.

Om stormen fäller ett fåtal träd är det inget att oroa sig för. Men om det finns tiotals fällda träd är det skäl att vidta åtgärder.

Ifall maj månads granskning i granskogen skapar oro för granbarkborre nästa år, kan man förhindra skadorna att spridas genom att fälla och transportera bort träden så fort som möjligt.
Feromonfällor som fungerar med doft kan också fungera förebyggande i bekämpningen. I bekämpning med fångstvirkesfällor placeras feromonpåsar i ungefär 2 meter långa granvirkesbitar, som måste fraktas bort från skogen efter svärmningen.


Hör din egen skog till riskzonen? Kontrollera granbarkborrens spridning just nu på Skogscentralens webbplats: skogscentralen.fi/