mustikkametsä

I en välskött skog trivs även bären

​Vissa skogsvårdsåtgärder gynnar våra skogsbär. En större ljusmängd i tall- och granskogar förbättrar vanligen bärskörden. Samtidigt som du plockar bär i slutet av sommaren kan du granska behoven av skogsvård i din skog.
​Virkesdrivning och skogsvård inverkar på förekomsten av bär. Olika åtgärder har en positiv inverkan på en art och en negativ inverkan på en annan. Skogsförnyelse ökar till exempel lingonskörden längs kanterna av en avverkningsyta. Likaså växer det rikligt med hallon på en förnyelseyta där buskarna har fått mer ljus och värme.

Blåbärsriset tål däremot varken direkt solljus eller en torr jordmån.  Det föredrar halvskuggiga ställen och har därför nytta av gallringar men inte av förnyelseavverkningar. Blåbärsskörden är liten i en tät skog med klena träd där det är knappt om ljus och insekter som pollinerar. Efter en gallring kommer det in mer ljus i skogen och blåbärsskörden ökar. Lingonriset blir också kraftigare efter en gallring. 

Skogsgödsling ger i början en större lingon-, blåbärs- och pepparriskskörd.  Några år senare kan effekten vara den motsatta när trädbeståndet och markvegetationen blir frodiga.  Förnyelseavverkningar minskar allmänt förekomsten av svampar då trädbeståndet som binder fukt försvinner. Ett undantag är murklan som trivs på den upparbetade markytan på kalhyggen.

Bär- och svamputflykten ger dig de värdefulla läckerheter som finns i våra skogar och sinnesfrid.  Samtidigt kan du följa hur din skog utvecklas och planera skötseln av skogen i enlighet med dina mål. Din UPM skogskundansvariga ger dig sakkunniga råd i alla frågor som rör din skog. Klicka för att söka kontaktuppgifter. Du kan söka din skogskundansvariga antingen enligt ort eller personens namn.