Utsikterna på virkesmarknaden inför 2017 är goda!

​Vi köper in alla slags stämplingsposter. Efterfrågan på vissa virkesslag varierar visserligen regionalt och tidsmässigt, men totalt sett är vi intresserade av alla virkespartier som kommer till försäljning i vårt verksamhetsområde. Stabila leveransmängder i fabrikernas virkesordrar möjliggör virkeshandel med och avverkningar på alla slags objekt.

Dra också nytta av UPM Finansieringstjänst för virkeshandel som lanserades på hösten. Med hjälp av tjänsten kan du få virkesförsäljningsintäkter på ditt konto inom fem bankdagar från virkesaffären. Den nya finansieringstjänsten och möjligheten att köpa in virke över en två- eller treårig avverkningstid skapar goda förutsättningar för att avtala om aktuella avverkningsbehov och garantera din skogs produktionsförmåga. Du får snabbt tillgång till virkesintäkterna och vi kan avverka skog i enlighet med fabrikernas virkesordrar och lämpliga avverkningsförhållanden i skogen.

Läs mer om situationen i våra olika områden i virkeshandelns aktualitetsöversikt

Läs mer om UPM Finansieringstjänst för virkeshandel