Hoida kaikki metsäasiat yhdestä paikasta - UPM Metsä

Sköt alla skogsärenden på ett och samma ställe

​Du sköter skogsegendomen lättast genom att kontakta UPM:s skogskundansvariga. Du får alla skogstjänster på samma ställe. Tillsammans förverkligar vi din drömskog.

​Till UPM skogstjänster hör
• virkeshandelstjänster inklusive drivning av energivirke
• utarbetande av en skogsbruksplan med skogsägarens betoningar
• skogsvårdsarbeten såsom förnyelse, plantskogsskötsel och skogsgödsling 
• byggande och grundlig förbättring av skogsvägar samt iståndsättningsdikning
• naturtjänster från hyggesbränning till landskapsvårdsåtgärder
• FSC®-gruppcertifiering 
• juridiska tjänster och experttjänster vid generationsskifte, frågor som gäller skogsskatt och anslutning till en samfälld skog. 

Läs mer om vårt stora utbud av skogstjänster.

Våra tjänster omfattar alla arbeten i skogsbruket. Skogstjänsten skräddarsys alltid enligt skogsägarens önskemål – den kan vara en enskild åtgärd eller en helhetslösning som tillgodoser ett aktuellt behov. Arbetets omfattning och pris avtalas alltid med kunden på förhand. Vi utför skogstjänsterna som kunden beställer enkelt, säkert och på bästa sätt.

Din skogskundansvariga ger svar på alla frågor som gäller din egen skog. Klicka här för att söka kontaktuppgifter. Vi förverkligar din drömskog.