Fjalar Henriksson, virkesköpare i Karleby, Kronoby och Larsmo kommuner

UPM:s virkesköpare Fjalar Henriksson i Karleby kan nu lägga till 'skogsskattedeklarationer’ i tjänstebeskrivningen.​

​Han deltog i slutet av förra året i UPM Skogs utbildning inför starten av UPM Skogsdeklarationstjänst. "Studierna upptog all min lediga tid mellan jul och nyår", säger Fjalar, som har långvarig erfarenhet av virkesköp och försäljning av skogstjänster i Karleby, Kronoby och Larsmo kommuner. "Det var intressant att få lära sig mer om skogsbeskattning och min uppfattning är att UPM Skogsdeklarationstjänst är en bra service åt skogsägarna."

Fjalar har gått utbildningen vid sidan av sitt dagliga arbete, mest av eget intresse. Men eftersom han var den ende svenske kursdeltagaren får han också fungera som svensk skogsskatteexpert i de nordligaste kommunerna i Österbotten. ”Redan under kursdagarna fick en av kurskamraterna från Helsingfors en hel del förfrågningar av sina skogsägare. På mitt område med landsbygdskommuner har telefonen också börjat ringa nu i veckan”, berättar Fjalar. 

Fjalar, som har sitt kontor i Karleby, är nu beredd att ta emot skogsägare också från de närliggande svenska kommunerna. ”Skogsägaren kan beställa tid för ett möte med mig här på kontoret, och då går vi gemensamt igenom skogspappren från 2011 och sänder sedan iväg skattedeklarationen”, förklarar Fjalar. ”Eftersom det var en mycket bra kurs kan jag rekommendera den till flera. Till exempel i skogsplanerarnas arbete kunde det tidsmässigt fungera bra att erbjuda skattedeklarationstjänster just under den snörikaste och kallaste perioden på året”, funderar han.

Virkesköparen har annars mycket att göra också i början av året. Skogsägarna är alltid intresserade av att få sakkunnigas råd inför vinterns och vårens skogsarbeten och information om UPM:s skogstjänster och arbeten med virkeskontrakten upptar förstås en stor del av tiden.

 

Kontaktuppgifter till våra skogsexperter finns på denna webbplats.