​Skogen blir skogsägarens bank som betalar allt högre ränta, beskriver Skogsforskningsinstitutets överdirektör Hannu Raitio framtidsutsikterna för skogsegendomen.

Skogen kan bli dyrare än guld

​Enligt Metlas överdirektör Hannu Raitio kommer det gamla visdomsordet att skogen är grönt guld att vara ännu sannare i framtiden. Den allt mångsidigare vidareförädlingen av trä, den allt större energiförbrukningen och den ökade efterfrågan gör en välskött skog till ett allt lönsammare investeringsobjekt.

​Skogsforskningsinstitutets överdirektör Hannu Raitio förutspår  att det endast finns en riktning för priset på skogsmark och virke i framtiden – uppåt. Förutsatt förstås att skogen inte har varit lämnad vind för våg i årtionden.
– Efterfrågan på såväl träråmaterial som mark kommer att öka klart jämfört med situationen i dag. Detta återspeglas naturligtvis också i priset på dessa. Skogen blir skogsägarens bank som ger allt högre ränta.

Raitio grundar sin syn på de förändringar som hela skogsbranschen står inför och som vi än så länge bara har fått en försmak av. Trä utnyttjas framöver på ett allt mångsidigare och noggrannare sätt. Förutom papper, cellulosa och olika byggnadsmaterial förädlas råvaran till de mest varierande biokomponenter bland annat för energi- och läkemedelsindustrins behov.

Skogsägarna drar framöver nytta av den allt större köparkretsen men också av att avkastningen från skogen kan realiseras med klart tätare intervaller än för närvarande.
– En del områden kan reserveras till exempel för snabbväxande energivirke. Då blir vi kvitt de traditionella drivningscyklerna  på 10, 30 och 50 år, förklarar Raitio.

Medaljen har också en baksida. Den ökade efterfrågan som redan skymtar vid horisonten tvingar oss verkligen att fundera över hur vi får våra skogstillgångar att räcka till i framtiden.
- I detta nu lämnar nästan hälften av det drivningsdugliga virket kvar i skogarna. I fortsättningen behöver vi 50 % mera virke, summerar Raitio.

Aspirin är bara början

Många vanliga skogsägare förknippar namnet Metla närmast med de riksomfattande skogstaxeringar som forskningsinstitutet har utfört sedan 1920.  Inventering av skogar är fortfarande en av grundpelarna vid Metla, men forskningsarbete görs dagligen inom ramen för tiotals andra projekt.

Överdirektör Raitio samordnar till exempel skogsforskningsorganisationernas världsförbund IUFRO:s specialprogram Skogar och människornas hälsa. Målet är bland annat att hitta och utveckla flera skogsbaserade läkemedel. Enligt försiktiga beräkningar är cirka en fjärdedel av de nuvarande läkemedlen sådana. För den vanliga konsumenten är de mest kända kinin, salicylsyra som används bland annat i aspirin och varför inte också xylitol.

Enligt Raitio är samarbetet med skogsindustrin intensivt. I detta arbete är UPM, som aktivt utvecklar nya produkter, en samarbetspartners.

Skogsbranschen, som ännu för några år sedan stämplades som en dalande bransch, har nu fått ett lyft i forskarkretsarna till följd av klimatförändringen, kolsänkan och speciellt bioenergiprojekten.

Text Timo Sormunen | Bild Satu Vuori