FSC-sertifiointi yksityismetsiin

UPM:s utbud av skogstjänster växer – FSC®-certifiering blir tillgänglig för skogsägarna

​UPM erbjuder FSC-certifiering som skogstjänst till privata skogsägare. Tack vare FSC-gruppcertifikatet som UPM beviljats kan finländska privata skogar och samfällighetsskogar gruppcertifieras i enlighet med Finlands FSC-standard som trädde i kraft i fjol. 
​Skogsägaren kan få ett FSC-certifikat för sina skogar genom att ansluta sig till UPM:s gruppcertifiering. Då kan skogsägaren lätt säkerställa att skogen sköts och används på ett ansvarsfullt och lönsamt sätt. De första avtalen om skogscertifieringstjänsten har undertecknats med skogsägarna. FSC-gruppcertifikatet omfattar också de samfällda skogar som UPM har bildat.
 
- FSC-certifieringen av enskilda skogar gör att UPM kan öka utbudet av certifierade produkter. Med FSC-certifierat råmaterial som skaffats i hemlandet kan även importen av virke till finländska fabriker delvis ersättas, säger Pekka Rajala, direktör för virkesinköp i Nordeuropa.
 
UPM har erfarenhet av FSC-certifiering i sina egna skogar. I fjol beviljades UPM ett skogsägarspecifikt FSC-certifikat för bolagets skogar i södra Finland. UPM tillhandahåller FSC-skogscertifiering som skogstjänst även i Uruguay och Storbritannien. Alla skogar som UPM äger är certifierade.
 
- FSC-gruppcertifikatet som UPM beviljats stöder vårt mål att utveckla ett nytt skogsbruk. Utbudet av skogstjänster till skogsägarna växer, skötseln av skogar blir mångsidigare och nya förfaringssätt för miljöskydd skapas, berättar miljödirektör Timo Lehesvirta
 
Skogscertifiering är en viktig del av UPM:s miljöstrategi. Bolaget strävar kontinuerligt efter att öka det certifierade virkets andel som råmaterial i sina produkter och använder tillförlitliga certifieringssystem såsom FSC och PEFC. Skogscertifieringen är dessutom ett viktigt verktyg globalt när det gäller att främja en hållbar användning av naturtillgångarna. För konsumenten är certifikatet en signal om hållbarhet.