Skadorna efter stormen Eino undersöks som bäst

​​Stormen Eino gick hårt fram under veckoslutet. Upp till 200 000 hushåll i olika delar av landet har varit utan elektricitet. Röjningen av vägar, järnvägar och elledningar inleddes omedelbart.

​Röjningen av vägar, järnvägar och elledningar inleddes omedelbart och därför väntas problemen med eldistributionen och i trafiken kunna åtgärdas snabbt. Utgående från de första iakttagelserna har stormen närmast fällt enskilda träd och små trädgrupper i skogarna samt kantträd runt kalhyggen. De flesta skadorna verkar ha uppkommit i Mellersta och Östra Finland. En noggrannare bild av läget fås under de närmaste dagarna.

Säkerheten först

Skogsägare i stormområden oroar sig för sin egendom och många har kanske redan besökt sin skog. Det är dock farligt att röra sig i områden med stormskador. Kom ihåg följande:
 • av säkerhetsskäl bör stormskadorna bedömas av en expert
 • rör dig inte ensam i ett område med stormskador 
 • röjning och drivning av stormfällen ska helst utföras av fackmän
 • om du rör dig i områden med stormskador är det viktigt att hålla kontakt med andra och använda skyddsutrustning.

En viktig del av skogsexperternas yrkeskunskap är att känna till säkra arbetsmetoder och säkerhetsbestämmelserna beträffande områden med stormskador samt att följa dessa noggrant.

Drivning av stormfällen

UPM har förberett sig på att skogsägarna tar kontakt angående stormskador. Vi diskuterar med skogsägarna och kommer överens om virkesaffärer och drivningsmöjligheter fall för fall. Om utbudet av stormfällen är stort i ett område ger vi de skogsservicekunder som varit våra aktivaste kunder företräde inom ramen för våra möjligheter. Det är bäst att du kontaktar din närmaste skogskundansvariga direkt så kan ni tillsammans gå igenom läget i din skog.

Skogsägarna får enligt avtalet också råd och hjälp även med att värdera skador för en eventuell skogsförsäkring.

Kontaktuppgifterna till våra skogsexperter finns på webbplatsen. Våra kontaktpersoner kan också nås per telefon på numret 0204 16121.

För fällning av enskilda träd på tomter kan du också vända dig till UPM Silvesta.