Effektiv plantskogsskötsel med UPM Maskinell röjning av plantskogen

​Tidig röjning av plantskogen är mycket tillrådligt både ur skogsvårdsmässig och ekonomisk synvinkel. När den tidiga röjningen utförs i rätt tid är den kostnadseffektiv och resultaten är belönande. Redan om röjningen skjuts upp med några år leder det till tillväxtförlust, arbetet blir betydligt långsammare och därmed ökar också kostnaderna för skogsvårdsarbetena.
​Som alternativ till manuell röjning av plantskogen har vi utvecklat en ny maskin för plantskogsröjning, UPM Maskinell röjning av plantskogen. Vid maskinell tidig röjning rycks slyet upp med rötterna, vilket avsevärt minskar ny skottbildning. I de flesta fall behöver en andra röjning med röjningssåg då inte utföras utan följande arbetsskede är förstagallring.
Maskinell tidig röjning kan utföras från maj till oktober när marken inte är frusen och arbetsperioden är därmed betydligt längre än vid manuell tidig röjning.

Mekanisering av skogsvården är dagens melodi. Fördelen är en jämn kvalitet på arbetet och en ökad avkastning från skogen.

Avtala om maskinell röjning med din lokala skogskundansvariga.