UPM Bonvesta lanserade Kundernas anslagstavla

​På anslagstavlan finns olika kanaler som du enkelt kan använda för att informera oss om du vill köpa till exempel en skogsfastighet eller mark eller om du vill ansluta en skogsfastighet till UPM Samfällda skogar.

UPM Bonvesta skogsfastigheter 

Vi förbereder nu försäljningen av UPM Bonvesta-skogsfastigheter på olika håll i Norra Karelen, Norra Savolax, norra Mellersta Finland och Kajanaland. Om du är intresserad av att köpa skog i detta område kan du påverka förberedelsernas framskridande genom att meddela ditt intresse via denna tjänst.
Du kan ange antingen exakt vilken fastighet du är intresserad av eller önskad kommun och areal.

Vi svarar inte separat på meddelandena, men vi styr förberedelserna utgående från de uppgifter vi fått via tjänsten. Efter förberedelserna kommer objekten till försäljning i Bonvestas webbtjänst.


UPM Samfällda skogar 

UPM-Kymmene Abp har bildat fyra samfällda skogar i vårt land och avskilt cirka 2000 hektar av bolagets skogsfastigheter som grund för UPM Samfällda skogar.  Du kan nu ansluta en egen fastighet till någon av UPM Samfällda skogar. Om du är intresserad av detta och om din skogsfastighet är belägen söder om linjen Brahestad–Ilomants ber vi dig meddela ditt intresse via denna tjänst. Varje samfälld skog avtalar separat om anslutning.

De samfällda skogarna som bildats är regionala och de har fått namnen Östra Finlands samfällda skog, Västra Finlands samfällda skog, Österbottens samfällda skog och Mellersta Finlands samfällda skog. Om du har meddelat oss ditt intresse kontaktas du direkt av den samfällda skogen.

UPM Tillskottsmark

Har du köpt en Bonvesta-tomt eller -skogsfastighet? Eller har du blivit rågranne med UPM på annat sätt? Om du är vår rågranne och intresserad avatt utvidga din tomt eller skogsfastighet förhandlar vi gärna om detta.

www.bonvesta.fi