Deklaration och inbetalning av mervärdesskatt i februari

​Periodskattedeklarationen för skogsägare som är mervärdesskattskyldiga primärproducenter ska lämnas in senast den 29 februari 2012 för kalenderåret 2011. Den föreskrivna dagen är densamma för elektroniska och utskrivna deklarationsblanketter. Detta gäller också skogsägare som deklarerar mervärdesskatten en gång per år. Mervärdesskatten betalas också in på kontot för skattekontobetalningar med ett separat referensnummer senast den 29 februari 2012.

Om den skattskyldige deklarerar skatterna månatligen eller kvartalsvis ska den elektroniska periodskattedeklarationen lämnas in senast den 12:e dagen i den kalendermånad under vilken den aktuella periodens skatt eller betalning ska deklareras enligt lagen som gäller denna skatt. En periodskattedeklaration som lämnas in på pappersblankett ska i detta fall vara skatteförvaltningen till handa senast den 7:e dagen i motsvarande kalendermånad.

Om du vill komma lätt undan och säkerställa att du får de skattefördelar du har rätt till, tillhandahåller våra största skogsservicekontor en tjänst för ifyllning av skattedeklarationsblanketten enligt en allt i ett-princip. Tjänsten är avgiftsbelagd och en avdragsgill kostnadspost i beskattningen. Läs mer.

Kunder med skogsserviceavtal kan få tillgång till ett avgiftsfritt bokföringsprogram för skogsskatt. Nu kan skattedeklarationen också skickas direkt till skattemyndighetens informationshantering. Fråga mer av din bekanta skogsexpert!