Chefredaktörens funderingar

Jag har haft glädjen att skapa tidningen Metsän henki för er skogsägare redan i mer än tre år. Ingen har ifrågasatt kundtidningens existens även om vi under dessa tre år också har utvecklat våra elektroniska kommunikationskanaler enormt – framför allt vår webbtjänst UPM Skogsvärld som är riktad till skogsägare.

Alla medier behövs. Internet är ett utmärkt hjälpmedel när du snabbt behöver aktuell information, medan en tidning är något du i lugn och ro fördjupar dig i över en kopp kaffe. I dagens mediefyllda värld är en tidning nästan en lyxprodukt: den ser bra ut, känns bra och innehåller upplevelserika artiklar och bilder. Djuplodande artiklar och intervjuer passar bra i en tidning.

Dagstidningar görs dagligen i hård takt, medan en kundtidning börjar skapas i god tid innan följande nummer kommer ut. Tidningens teman och hur de ska behandlas diskuteras i tidningens redaktionsråd som består av UPM Skogs experter och representanter för Zeeland/Maggie, vår samarbetspartner i tidningsarbetet.

Eftersom skogsägarna är en mycket brokig skara strävar vi efter att varje nummer av Metsän henki ska innehålla något för envar. Vi försöker också göra artiklarna så högklassiga och intressanta som möjligt så att även de som inte vid första anblicken är intresserade av ämnet också ska läsa dem. Utgående från den respons vi fått läses tidningen mycket noggrant – många läser den från pärm till pärm och ger den vidare till bekanta. Detta är naturligtvis som musik i redaktörens öron men också en utmaning, eftersom många skogsägare är mycket väl insatta i skogsfrågor. De skulle genast lägga märke till eventuella fel i tidningen.

Återkommande innehåll i Metsän henki är UPM:s virkeshandels- och skogstjänster allt från skogsvårdsarbeten till juridiska tjänster och experttjänster, intervjuer med skogsägare, bakgrundsinformation om UPM-helheten och information om frågor som gäller skogsbranschen på allmännare nivå. Under den senaste tiden har vi i flera artiklar lyft fram närvirket, dvs. vi har berättat var virket från finländska skogsägares skogar konkret hamnar.

Ni skogsägare är en viktig i länk i kedjan där finländskt förnybart råmaterial, virke, används för att tillverka produkter för den globala marknaden och samtidigt får vi välmående landskap i Finland. Låt oss därför fortsätta att utnyttja och ta hand om skogarna i gott samarbete. Vi ska också komma ihåg att njuta av skogen helt enkelt i rekreationssyfte.

Det senaste numret av Metsän henki kan du läsa här. Jag önskar dig givande lässtunder!

Nilla Hietamäki
Chefredaktör
Tidningen Metsän henki

0 kommentar

Inga kommentar
Lägga till en kommentar
Din e-postaddress blir inte publicerad
*
Fylla i vad det står i bilden

Lägga till en kommentar
Genom att sända en kommentar godkänner du sidans villkor.
Läs kommentarinstruktioner