Lönar det sig att skaffa en skogsbruksplan?Nog visste jag ju att en tidig röjning behövde göras i min lilla plantskog. Jag var ändå osäker på den rätta tidpunkten: det hade bara gått några år sedan planteringen och det kändes dumt att gå ut och svinga röjningssågen så tidigt, speciellt då det fanns andra brådskande ärenden att sköta. När jag äntligen hann ut i skogen var den bästa tiden för tidig röjning redan förbi, vilket straffade sig som tyngre arbete i högväxt sly.

Om jag hade en större areal att sköta skulle det vara ännu svårare att komma ihåg skogsvården och avverkningarna i tid. Många gör misstaget att lämna plantskogen oskött i långa tider - ibland oavsiktligt, men ofta också på grund av likgiltighet. Ibland blir förstagallringen försenad och stammarna som trängs tätt tillsammans leder till tillväxtförluster och känslighet för skador. Ett förnyelsemoget bestånd kanske också oavsiktligt lämnas att stå och murkna bort - det är som att lämna mogen säd stående på åkern om hösten.

Det sunda förnuftet säger att investeringar som redan gjorts i skogen, såsom plantering, inte ska kastas åt kråkorna. Istället bör man se till att det blir avkastning.

På problemet finns en bra lösning: en skogsbruksplan. När skogsarealen omfattar tiotals hektar, underlättar skogsbruksplanen en planmässig vård av skogsegendomen.

Skogsbruksplan? Men den kostar ju! Figurindelning av plantskogarna på kartan, inventering av trädbestånd och jordmån, samt planering av skogsvårdsarbeten och avverkningar för en tioårsperiod - allt detta kostar!

Ja, det gör det. Det kostar också att byta olja i bilen, men det lämnar man sällan ogjort för att spara. Oljebytet måste göras för att inte bilen ska gå sönder. Däremot drabbar följderna av dålig skogsvård kanske först nästa generation av skogsägare, på samma sätt som resultaten av god skogsvård. Kostar planen mycket? På en hundra hektar stor skogsfastighet blir priset för en skogsbruksplan för tio år omkring femton euro per hektar. På en fastighet med ett medelstort skogsbestånd är värdet på trädbeståndets tillväxt under planperioden omkring hundra gånger kostnaden för skogsbruksplanen. Om man med hjälp av skogsbruksplanen lyckas höja tillväxtvärdet med några procent - t.ex. genom att utföra gallringar och plantskogsskötsel vid rätt tidpunkt - har planen betalat igen sig med ränta.

Avverkning av typen "alla pengar hit genast" representerar oftast inte ett hållbart skogsbruk. Å andra sidan är det inte ekonomiskt förnuftigt att spara avverkningsmöjligheterna för länge. För stora fastigheter är en av fördelarna med skogsbruksplanen att skogsbruket blir planmässigt. En plan som eftersträvar hållbart skogsbruk vägleder mot jämna avverkningar både under planperioden och efter den. För små skogsägare ger skogsbruksplanen också nytta och möjlighet att utföra arbetena i rätt tid. Dessutom finns utrymme för drömmar: med avverkningsinkomsterna från den där figuren kan jag museiregistrera min gamla Mersa! Eller kanske jag ska bygga en strandbastu?

Via god skogsvård kan man för egen del garantera en välmående skog och samtidigt skapa välmående för den finska skogsindustrin och för samhället. Den största nyttan av skogsbruksplanen får man genom att utföra arbetena som föreslås i planen. Dessutom gäller devisen att välplanerat är hälften gjort!

Bekanta dig med tjänsten UPM Skogsbruksplan »


0 kommentar

Inga kommentar
Lägga till en kommentar
Din e-postaddress blir inte publicerad
*
Fylla i vad det står i bilden

Lägga till en kommentar
Genom att sända en kommentar godkänner du sidans villkor.
Läs kommentarinstruktioner

Bloggare

Jukka-Pekka Pitkäniemi, UPM, Skogsplaneringsexpert
bloggerimage
Jukka-Pekka jobbar som skogsplaneringsexpert i Tammerfors och ser till att leveransprocessen för UPM:s skogsägarkunders skogsbruksplaner löper smidigt, samt att den virtuella skogsbruksplanen fungerar.

Bekanta dig med våra andra bloggare.

Alla bloggar i bloggarkivet.
Beställ RSS