Det kan bli dyrt att vänta på stödVårens heta samtalsämne har varit stöden enligt lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk, alltså Kemera, eller snarare bristen på stöd och de byråkratiska vändningarna. Just nu beviljas inga nya projektstöd för plantskogsskötsel eller iståndsättande av ungskog. Först till kvarn får mala, vilket betyder att en stor del av skogsägarna och landskapen blir utan stöd. Nu undrar man vad man ska ta sig till då staten med sina bottenlösa penningkistor plötsligt inte hjälper de stackars skogsägarna.

 

UPM:s skogsvårdschef Jyri Schildt har räknat ut att plantskogsskötsel som försenas med ett år kostar 100–200 €/ha för skogsägaren beroende på trädslag, växtplats och utvecklingsskede. Omräknat i förhöjda kostnader innebär det ca 50 €/ha och i nuvarande rotsprisinkomster för en växande skog blir det 50–150 €/ha. Det lönar sig alltså alltid att sköta plantskogen i tid eftersom redan ett års väntetid gör att det mycket omtalade statliga stödet går upp i rök. 

Skogscentralen granskade under 2015 drivningskvaliteten på objekt för beståndsvårdande avverkning. I över hälften av objekten fanns det saker att anmärka på i drivningskvaliteten. Enligt Finlands skogscentrals meddelande (på finska) för det södra serviceområdet den 25 maj är den främsta orsaken till den dåliga drivningskvaliteten att de granskade objekten omfattade många avverkningsobjekt för energived, som ofta är täta och svåra att avverka utan drivningsspår.

”Avverkningsobjekten för energived är ofta sådana snåriga buskage som inte borde finnas alls hos en skogsägare som tar väl hand om sin skog. Trots att stödet legat på en god nivå är ofta skogen gles och skadad efter avverkningen och ger så dålig avkastning i jämförelse med ett välskött skog att stödet inte ersätter förlusten”, säger Ari Nikkola, finansierings- och granskningschef för Skogscentralens västra serviceområde i samma meddelande.

När man läser ovannämnda utredningar och utlåtanden från experter på skogsodling kan man bara dra en enda slutsats: avverkningar och tillhörande förnyelsearbeten sköts omsorgsfullt, men när det är dags att vårda en plantskog eller ungskog så är kassan plötsligt tom. Den dyra investeringen i förnyelsearbeten överskuggas av glasbjörk eller kvävs av videsnår. Om staten inte kommer till undsättning låter man röjningssågen ligga oanvänd i skjulets mörkaste vrå.

De statliga stöden för skogsbruk bör naturligtvis få bättre och hållbarare linjer, men i slutspelet handlar detta ändå om politiska beslut vars beständighet och hållbarhet ingen kan garantera. Skogsägaren ska naturligtvis alltid dra nytta av de stöd som erbjuds. Med tanke på plantskogsskötsel i rätt tid kan ändå stöd eller uteblivna stöd blir en dyr affär med dagens stödpolitik. 

Om din fastighet har plantskogar som ska vårdas i sommar: ta hand om dem nu eller låt någon annan göra det.  Just det - genast och i rätt tid, trots att inget Kemera-stöd finns att få. Du förlorar nämligen ingenting. Tvärtom så ökar din skogs avkastning och värde och inga arbeten blir ogjorda. Om du just nu inte är ekonomiskt förberedd på plantskogsskötsel eller någon annan viktig och brådskande skogsvårdsåtgärd finns det en behändig lösning: ta kontakt med skogsproffsen för att diskutera en virkesaffär. Detta kallas förresten att bedriva lönsamt skogsbruk.

Matti Toivakainen
Regionschef
Integratregion Mellersta Finland 
UPM

Läs även
Varför är rätt tidpunkt så viktig i plantskogsskötsel?    
Sommaren sätter fart på skogsvårdsarbetena

0 kommentar

Inga kommentar
Lägga till en kommentar
Din e-postaddress blir inte publicerad
*
Fylla i vad det står i bilden

Lägga till en kommentar
Genom att sända en kommentar godkänner du sidans villkor.
Läs kommentarinstruktioner

Bloggare

Matti Toivakainen, UPM, Regionschef
bloggerimage
Matti Toivakainen ansvarar för samarbetet med skogsägarna i mellersta Finland samt för att våra fabriker får tillräckligt med närvirke för att producera papper, faner samt sågvaror.

Bekanta dig med våra andra bloggare.

Alla bloggar i bloggarkivet.
Beställ RSS