Med ägarens rätt och tankar på skogsbesök

I slutet av sommaren fick jag äntligen tillfälle att besöka mitt skogsskifte. Det var verkligen en fin känsla att gå genom det planterade området, undersöka plantornas skick och dra bort gräs som växer runt plantorna.

På figuren intill växer den över 10 år gamla plantskogen raskt. Glasbjörken trivs på den lilla karga kärrfiguren. I mitt skogsskifte odlar jag förutom tre av våra huvudträdslag – tall, gran och björk – även mer sällsynta trädslag såsom contortatall och lärkträd. Skogsbruksplanen omfattar 11 skogsfigurer som jag nu identifierar på kartan. Jag sätter mig också in i mark- och beståndsdata.

Norra Finland har upplevt det häftigaste sorkåret på årtionden, vilket har lett till allvarliga sorkskador i plantskogarna. Metla informerar också om detta i sitt  meddelande . Jag har varit mycket bekymrad över hur mina egna plantor har klarat sig. Jag drar en suck av lättnad när jag bara kan upptäcka en handfull skadade plantor på planteringsytan. Den översta tallknoppen har någon bitit av. Hoppas att de små skadedjuren håller sig borta nästa vinter också, då större plågoandar tycks vara ute efter min plantskog.

Det finns klara bevis för att älgar har besökt skogen. Det finns gott om spillning och liggplatser. I det äldre tallbeståndet finns det också tecken på att de har ätit. Toppskottet är avbitet och trädkronan har förbuskats. Jag får också syn på avbrutna stammar. Här finns rikligt med lövträdssly som är lägre än tallarna och som älgarna gärna får kalasa på.  Jag önskar att jag kunde läsa älgens tankar – skulle den hålla sig borta ur min skog om jag röjde bort det läckra lövträdsslyet. Eller skulle den kanske då koncentrera sig på tallarna. Förr i världen lämnade man kvar svettiga gummistövlar i skogsbrynet för att skrämma bort älgarna. Kanske man borde odla så täta plantskogar att det skulle finnas tillräckligt med träd även efter älgarnas besök.

Trafiksäkerheten är också en orsak till varför jag inte vill att älgarna ska trivas i min skog, som ligger intill den livligt trafikerade riksfyran.  Men hur kan jag hindra Alces alces från att följa de gamla välkända stråken? Sanningen är att älgskadorna i min skog är små, men ändå sätter detta känslorna i svall. Nu förstår jag min kollegas eldfängda utbrott när älgarna gång på gång äter upp avlägsna plantbestånd. Mina reflektioner på stubben leder till slutsatsen att höstens älgjakt är välkommen.

Onödiga bekymmer. Jag har äganderätten, men små och stora djur är en del av livet i skogen. Jag kommer väl ihåg när jag besökte skogen första gången och stötte på en älg. Hänförd beundrade jag älgens framfart i skogen: vilken vildmark jag är ägare till! Skogen är vacker även idag. Solen skiner, träden växer bra, stenbumlingarna är precis på rätt plats med tanke på landskapet, i lingonriset mognar bären och i en grå torraka vimlar det av intressanta småkryp.
Inspektionen resulterade i en lång lista med eventuella åtgärder. Gräsbekämpning på planteringsytan, plantskogsgallring, röjning av sly, gallring på vildmarksfiguren och iståndsättningsdikning. Det är dags att snygga upp lite här och där. Nu skulle man ha chansen att öva sig på att själv utföra skogsarbete. Tyvärr är avståndet långt och min tid begränsad. Jag tycks behöva praktiska råd av en skogsfackman som kan tala om för mig vilka åtgärder som är nödvändiga och när.

Päivi Mäki

Päivi Mäki är skogsägare och bor i staden Tammerfors. Skogsskiftet finns i hennes hemtrakter i norra Finland. Hennes mål för de närmaste åren är att lära sig att utföra skogsvårdsarbete med sina egna händer.

0 kommentar

Inga kommentar
Lägga till en kommentar
Din e-postaddress blir inte publicerad
*
Fylla i vad det står i bilden

Lägga till en kommentar
Genom att sända en kommentar godkänner du sidans villkor.
Läs kommentarinstruktioner

Bloggare

Päivi Mäki, Skogsägaren
bloggerimage
Päivi Mäki är skogsägare och bor i staden Tammerfors. Skogsskiftet finns i hennes hemtrakter i norra Finland. Hennes mål för de närmaste åren är att lära sig att utföra skogsvårdsarbete med sina egna händer.

Bekanta dig med våra andra bloggare.

Alla bloggar i bloggarkivet.
Beställ RSS