Tidningen Metsän henki fyller två år

UPM Skogs tidning Metsän henki som är riktad till kunder och intressegrupper fyller två år i vår. Tidningen har en föregångare, UPM Metsä, men med det nuvarande namnet och utseendet har tidningen nu utkommit i två år, nio gånger. Jag har fått vara med och göra tidningen i egenskap av chefredaktör från första början.

När min företrädare gick i pension blev det aktuellt med en förnyelse.  Vi ville ha en tidning med ett mångsidigt och högklassigt innehåll och ett tilltalande utseende. När vi planerade förnyelsen stod det klart för oss vem vi gör tidningen för. Vår läsekrets består till största delen av våra egna kunder, finländska skogsägare, även om tidningen också läses av UPM Skogs personal och intressegrupper.

Tidningen är en viktig kanal där vi kan berätta om våra produkter, tjänster och vårt kunnande – om hur skogsägaren kan utnyttja vår expertis.  Vi vill också behandla skogsrelaterade frågor, fenomen i skogsnaturen och UPM som helhet även på ett allmännare plan. Skogsägarnas synvinkel är också viktig. I varje nummer finns minst en större skogsägarartikel som presenterar intressanta skogsägare från olika delar av landet.

Det är alltid en lång process och ett rätt så invecklat pussel att göra en kundtidning. Som chefredaktör leder jag denna process med hjälp av en kommunikationsbyrå och UPM:s experter samt utomstående redaktörer och fotografer. Först avgörs tidningens och artiklarnas teman. Sedan gör vi intervjuerna, skriver artiklarna, väljer bilderna, sammanställer nyheterna, granskar texterna, ombryter tidningen och granskar ombrytningen. Till sist trycks och postas tidningen efter att eventuella bilagor har bifogats.  Många förändringar hinner ske under processens gång och det finns alltid en risk för att ett och annat fel slinker med. Om inte vi som gör tidningen märker felet kan vi vara säkra på att våra skarpögda läsare hittar det.

De finländska skogsägarna, och därmed också läsarna, utgör en brokig skara och därför innehåller tidningen något för var och en. Skogsfrågor behandlas ur olika perspektiv, kortfattat, omfattande, ingående och mer ytligt. Tillsvidare har det inte rått brist på teman, snarare tvärtom. Mängden intressanta teman som är tillgängliga och som vi har i tankarna är mycket större än vad som får plats i tidningen. Bland dessa teman försöker vi välja ut de mest aktuella och intressanta.

Trots alla elektroniska kommunikationskanaler lever och frodas den tryckta tidningen. En tidning är en angenäm produkt, då man kan hålla i den, lätt ta den med sig och läsa den till exempel på en stubbe i skogen. En tidning är ett ypperligt verktyg till exempel för att ge en bakgrund. På nätet söker man ofta specificerad information, men i en tidning kan man av en slump stöta på en artikel om något man inte själv kunnat söka information om. Vi hoppas att även detta nummer av Metsän henki väcker nya tankar och idéer. Diskussionen om den egna skogens behov och hur de kan tillgodoses kan läsaren sedan fortsätta med vår allra viktigaste kanal, dvs. med den egna skogsexperten från UPM.

Nilla Hietamäki

 

0 kommentar

Inga kommentar
Lägga till en kommentar
Din e-postaddress blir inte publicerad
*
Fylla i vad det står i bilden

Lägga till en kommentar
Genom att sända en kommentar godkänner du sidans villkor.
Läs kommentarinstruktioner