Stämplar och uppfattningarVi lever i ett samhälle där olika produkter och tjänster får stämplar som talar om att den har tillverkats på ett etiskt sätt och varifrån den kommer. Samtidigt styr dessa stämplar konsumtionsbeteendet. När jag ska köpa livsmedel läser jag på kaffepaketet om produkten är rättvisemärkt eller något annat. Eller om tvättmedlet är svanmärkt och miljövänligt. Eller när jag köper nya trädgårdsmöbler kontrollerar jag virkets ursprung. Är de tillverkade av FSC®- eller PEFC-certifierat virke? Allt oftare inverkar stämpeln som berättar om ursprunget eller certifikatet – eller avsaknaden av dessa – på köpbeslutet. Det är i större utsträckning fråga om en uppfattning än om den verkliga detaljerade informationen bakom märket.

Finländska skogar har certifierats redan i drygt tio år. Det dominerande certifieringssystemet är PEFC som nästan alla finländska skogsägare hör till. Ett alternativ till detta system är FSC-skogscertifieringssystemet för privata skogar. Systemet grundar sig på gruppcertifiering som administreras av UPM.  Uppfattningen som ofta är associerad med FSC-skogscertifiering betonar miljövänlighet och mångfald. Vid sidan om dessa faktorer blir skogsägarens ekonomiska nytta dock i sista hand det avgörande samtalsämnet. Få av oss tror enbart på sin uppfattning om en miljövänlig och etisk användning av skogarna, utan att beakta ekonomiska värden. I de flesta fall utesluter det ena dock inte det andra om det förberedande arbetet har gjorts omsorgsfullt. Tack vare FSC-gruppcertifieringen kan dessa två världar förenas.

Hur har vi blivit en förebild beträffande FSC-skogscertifiering i Finland? För att uttrycka det enkelt grundar sig allt på europeiska konsumenters medvetenhet och krav på en hållbar användning av skogarna. När J.K.Rowling skrev sina Potter-böcker och informerade sin förläggare om att hennes böcker trycks bara på FSC-certifierat papper började tryckerierna kräva denna egenskap i sina produkter av papperssäljarna. Således började även den finländska pappersindustrin tillverka papper som uppfyller FSC-kraven. När vi får råmaterialet till vår industri i hemlandet säkerställer vi både att industrin hålls i Finland och att ett stort antal arbetsplatser i anslutning till hela branschen bevaras. Man kunde alltså påstå att hela nationalekonomin drar nytta av att vi får FSC-certifierat virke i hemlandet.

Inhemska skogar har skötts på ett hållbart sätt redan innan det fanns olika slags certifikat. Ingen stämpel kan ensam förändra rådande praxis, men de gör vår verksamhet mer planmässig och systematisk. Både skogsägarens plånbok och naturen har nytta av att det sker en liten förändring i våra tillvägagångssätt och vårt tänkesätt i fråga om åtgärderna i skogen.  

Eija Kuusisto


0 kommentar

Inga kommentar
Lägga till en kommentar
Din e-postaddress blir inte publicerad
*
Fylla i vad det står i bilden

Lägga till en kommentar
Genom att sända en kommentar godkänner du sidans villkor.
Läs kommentarinstruktioner

Bloggare

Eija Kuusisto, Kundchef
bloggerimage
Eija Kuusisto har mångsidig och lång erfarenhet av skogsbruk. Hon är stationerad i Helsingfors men hennes arbetsfält omfattar UPM Skogs hela verksamhetsområde i Finland. Hennes nya utmaning är ibruktagandet av FSC®-certifiering i privata skogar.

Bekanta dig med våra andra bloggare.

Alla bloggar i bloggarkivet.
Beställ RSS