Planera och sköt din skogsegendom

Välkommen som användare av dina egna skogssidor. Denhär sektionen är en kanal för elektronisk ärendehantering och underhåll av uppgifter om skogstillgångar. Med hjälp av tjänsten kan du göra intäktskalkyler över din skog, granska virkeshandels- och skogsvårdsavtal som du ingått med UPM och administrera skogsbruksplanen. Du förflyttar dig enkelt från en funktionalitet till en annan via ikonerna i övre kanten.

Genom att registrera dig som användare av tjänsten kan du utnyttja funktionalitetetna i dina egna skogssidor på ett mångsidigt sätt. Du kan bekanta dig med tjänsten genast genom att testa skogsräknaren. Med hjälp av räknaren beräknar du hur olika faktorer påverkar avkastningen från din skog.