Alla uppgifter om virkesaffären på ett och samma ställe

En lyckad virkesaffär börjar med att skogsägaren kontaktar en fackman vid UPM. Kunden kan välja att sköta sina ärenden på traditionellt sätt eller utnyttja UPM:s omfattande webbtjänster.

Via sina egna skogssidor kan en inloggad användare granska virkeshandelsdokumenten och följa med hur åtgärderna genomförs. Kunden kan också ta kontakt via tjänsten. Via webbtjänsten kan kunden skicka information om virkesaffären till den egna skogsfackmannen samt ge respons.