Skogsbruksplanen – nyckeln till en lönsam skogsvård

Skogsbruksplanen är en handbok i målinriktad skogsvård.  I planen hittar du uppgifter om skogens nuvarande tillstånd och om nödvändiga åtgärder. I UPM:s elektroniska skogsbruksplan kan uppgifterna lätt uppdateras och du kan delta aktivt i skötseln av din skog.  Beståndsdata kan kompletteras med egna anteckningar och fotografier.

Du kan utnyttja tjänsten genom att registrera dig som användare av dina egna skogssidor. För att kunna ta i bruk tjänsten måste du ha en uppdaterad skogsbruksplan som upprättats av skogscentralen eller UPM.  Vid behov kan du beställa en plan av UPM.  Bekanta dig med tjänsten via demonstrationsversionen.

SKOGSSKATTEDEKLARATION OCH ANTECKNINGAR

I tjänsten för skogsbruksplan finns också en del för ifyllning av skogsskattedeklaration. I skogsbeskattningsdelen kan du bokföra skogsbrukets inkomster, utgifter och göra andra anteckningar som berör skogsbeskattning samt sända skattedeklaration (2C-blanketten) och periodskattedeklaration elektroniskt direkt till Skatteförvaltningen. Skogsskattedelen kan användas av skogsservicekunder som har överfört skogsbruksplanen till vår  webbskogsbruksplanstjänst. Beskattningsdelen är inte tillgänglig i presentationen av tjänsten.