Avtalen om skogsvård på ett och samma ställe

Skogen behöver vård.  UPM Skogstjänster erbjuder smidig, högklassig och kundorienterad skogsvård.  Tjänsten kan omfatta ett enskilt arbete eller arbetsskede eller hela kedjan av åtgärder. Avtalet om skogsvårdsarbete innehåller noggranna uppgifter om tjänsten du köpt och om kostnaderna för åtgärderna. Ett fast pris som överenskoms på förhand är det säkraste sättet när man beställer skogsvårdsarbeten. När skogsägarna känner till kostnaderna kan de göra upp långsiktiga planer på finansiering av åtgärderna som görs i skogen och på placering av skogstillgångar.

En användare som loggat in från tjänsten min skog hittar detaljerade uppgifter om de avtal om skogsvårdsarbeten som han eller hon har ingått med UPM. Avsnittet med avtal om skogsvård innehåller avtalshandlingar, kartor över åtgärdsområdena, tidpunkterna för planerade åtgärder och faktureringssituationen. Dessutom är tjänsten en elektronisk kommunikationskanal för skogsägaren och UPM:s skogsfackman.