Funderar du på hur du ska få avkastning från skogen? Vi kan hjälpa. 

Vi har skapat två nya kundprogram, UPM Prima och UPM Partner, som belönar dig för aktiv skogsvård och ger dig möjlighet att få större avkastning än någonsin från din skog!

Intresserad? Våra experter hjälper dig att hitta rätt alternativ.

​​


Du får en skräddarsydd servicehelhet som passar dina och din skogs behov. Din personliga skogskundansvariga ser till att din skog vårdas på rätt sätt vad gäller både skogsvårdsarbeten och virkeshandel. Du väljer bara var, när och hur du vill sköta dina ärenden.​

Mångsidiga tjänster för att öka skogens avkastning
Skogsbesök på virkesaffärsobjektet tillsammans med en expert
Förskottsbetalning redan en månad efter avverkningsavtalet
Servicebonus för virkeshandel
Heltäckande tjänsteutbud som stöd för skogens avkastning 
Planmässig skogsvård med UPM Skogsbruksplan eller UPM Skogs Lägeskartläggning
Virtuellt verktyg för att sköta skogsärenden dygnet runt
En expert som känner din skog
Tydliga åtgärdsförslag som stöd för beslutsfattandet 
Juridiska experttjänster för olika skeden av skogsägandet.


Fråga mer!

 


UPM Skog Partnerskapsavtal lämpar sig för dig som vill koncentrera dina skogsärenden till UPM och samtidigt få massor av värdefulla förmåner för förvaltningen av din skogsegendom. Utifrån en aktuell skogsbruksplan eller informationen om skogstillgångarna arbetar vi tillsammans för att skogen skall ge avkastning och skogsbruket vara lönsamt även i fortsättningen. Vi ställer all vår know-how till ditt förfogande och säkerställer att du har tillgång till de bästa experterna inom skogsvård alltid när du behöver oss.
 Mångsidiga tjänster för att öka din skogs avkastning 
 Verktyg för att förvalta din skogsförmögenhet
 Prisgaranti i samband med virkeshandel
 Avsättningsgaranti
 Högre bonus 
 PEFC-certifiering
 UPM:s virtuella skogsbruksplan
 Personlig skogskundansvarig
 Högklassiga skogsarbeten och tillbehör
 Kundtidningen Metsän henki direkt i din brevlåda
 Juridiska experttjänster för olika skeden av skogsägandet
 Kundevenemang, utbildningar och stamkundsbrev
Koncentrera dina ärenden och dra nytta av UPM Partner-förmånerna!

Fråga mer!