Virkesmarknadsinfo

puun hinta

​I virkeshandelsstatistiken publiceras Metsäteollisuus ry medlemsföretags rotpriser per avverkningssätt och virkesslag. Statistiken uppdateras varje måndag.

I statistiken utgör den gråa stapeln rotpriset på stockar och massaved som betalats vid förnyelseavverkningar, den gröna stapeln rotpriset vid gallringar och den blåa stapeln rotpriset vid förstagallringar. Ett rött streck indikerar medelrotpriset i alla rotköp.
 
Virkesprisskillnaderna vid olika avverkningsmetoder beror på skillnaderna i trädens kvalitet och på drivningskostnaderna.  På prissättningen inverkar dessutom bl.a. skogstransportvägens längd och drivningsdugligheten. Områdena som förnyas ger klart mera virke än områden som gallras, i genomsnitt 200 kubikmeter per hektar. Vid förstagallringar är virkesmängden vanligen mindre än 50 kubikmeter.
 

Aktualitetsöversikt 28.5.2014

Virkeshandeln är aktiv

Virkesmarknaden har fungerat rekordartat jämnt redan i över två år. Det har varit efterfrågan på virke inom skogsindustrin och en betydande mängd virke har också sålts för att möta denna efterfrågan.
Vi förutspår att efterfrågan på fiber- och stockvirke fortsättningsvis är stor på våra fabriker under den närmaste framtiden. Därför är det fortfarande en bra tid för skogsägare att erbjuda virke till försäljning. UPM:s meddelande om investeringar i Kymmene massafabrik garanterar dessutom en växande virkesefterfrågan i hela södra och mellersta Finland.

Rotpriset på virke har också varit jämnare än under tidigare år. Virkesförsäljaren bör komma ihåg att varje virkeshandelsobjekt är unikt och att de betalda enhetspriserna påverkas av bl.a. avverkningssättet, virkets kvalitet och tillgången till skogsbilsvägar.

Högst upp på vår inköpslista ligger just nu objekt som avverkas under våren och hösten, utan att specificera trädslagen desto mera. Vi vill påminna skogsägarna om att UPM hör till de största användarna av björkstock i Finland. Vi försöker alltid i första hand fylla behovet av björkstock med inhemskt virke och därför lönar det sig också att erbjuda björkvirke till försäljning.

En aktiv skogsanvändning ger den bästa avkastningen

En skogsegendom är en möjlighet till virkeshandel, men dessutom alltid en investering i likhet med fonder och aktier. Precis som andra investeringar behöver också skogen skötas för att ge bästa möjliga avkastning. En välskött skog genererar ackumulerad avkastning – en oskött skog gör det inte.

Det lönar sig inte att lämna skogen helt oskött trots att man inte för tillfället har behov av pengar. Om man senarelägger avverkningarna bromsas skogens värdetillväxt upp. I en typisk sydfinländsk skog uppstår t.ex. röta fortare och skogens verkliga avkastning försvagas snabbt.

Det bästa sättet att maximera skogsvinsten är genom aktiva skötsel- och avverkningsarbeten som sker i rätt tid. Många skogsägare blir förvånade över att dessa åtgärder har mycket större betydelse för skogens avkastning på lång sikt än rotprisets växling från år till år.

Även om skogsägaren själv eller den närmaste kretsen saknar erfarenhet och sakkunskap om skogsvård, är det inget att oroa sig för. UPM erbjuder alla tjänster i anslutning till virkeshandel, alltifrån virkesköp till skogstjänster: exempelvis sakkunnigtjänster i anslutning till generationsskifte. Vi finns till för dig som är skogsägare – kontakta oss gärna för mer information!

Med oss avtalar du om alla skogstjänster enkelt och smidigt på en gång. Din egen kontaktperson hittar du enkelt via kontaktinformationssökningen, genom att lämna en kontaktbegäran eller genom att ringavår skogsväxel, tfn 0204 16121.

 

 Yhteystiedot

 
​Oman yhteyshenkilösi löydät kätevästi yhteystietosivuilta, jättämällä yhteydenottopyynnön tai vaikkapa soittamalla UPM metsävaihteeseen numeroon 0204 16 121
 

 Hyödyllisiä linkkejä