Plantskola

​UPM grundade en egen plantskola i Jorois år 1980. Varje år produceras nästan 20 miljoner plantor. Nästan alla plantor som odlas är granplantor, men även andra trädslag kan odlas här. Plantorna används i huvudsak i UPM:s egna skogsfastigheter och skogar som ägs av UPM:s skogsservicekunder. Plantorna odlas av förädlade kvalitetsfrön med de bästa tillgängliga odlingsmetoderna. På detta sätt säkerställer man att plantorna etablerar sig snabbt och blir livskraftiga efter planteringen.

Plantor som odlats av förädlade frön har större motståndskraft mot naturskador och producerar betydligt mer virke under omloppstiden. Därför ger UPM:s plantor skogsägaren ekonomiskt mervärde. UPM har utvecklat och testat både plantor och skogsodlingsmetoder i stor utsträckning i sina egna skogar. De bästa förfaringssätten, metoderna och materialen kan också utnyttjas i privata skogar genom att skogsägaren kontaktar en fackman vid UPM.

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Skogsförnyelse, För- och efterarbeten vid en virkesaffär, Utvecklingen av skogsvårdsmetoder, Kemera-finansiering, UPM Skogsförnyelse
 • Lilla skogsordboken

  • F P

   Plantering

   Skogsodling där trädplantor planteras på en skogsförnyelseyta. Planteringen kan utföras antingen manuellt eller maskinellt.

   Plantskola

   I plantskolan produceras plantor. Trädplantor odlas av frön och levereras sedan till skogsförnyelseytor. Numera är största delen av plantorna täckrotsplantor.