Skogsplantering

En ny produktiv plantskog skapas genom att plantera trädplantor, så frön eller på naturlig väg. Förnyelsemetoden och trädslaget väljs enligt växtplatsen. För det mesta förnyas skogen genom plantering.     

Före planteringen utförs eventuellt röjning av förnyelseytan och markberedning som lämpar sig för växtplatsen. Markberedningen ger plantorna en bra start och underlättar också planteringen. Markberedningsmetoder är bl.a. harvning, fläckupptagning och högläggning. Planteringen kan utföras antingen manuellt eller maskinellt. Läs mer om maskinell plantering

När täckrotsplantor planteras för hand används ett planteringsrör med vilket de enskilda plantorna lätt kan planteras på rätt djup. På en yta där högläggning har utförts planteras plantan mitt i tuvan på det högsta stället. Marken runt plantan trampas till. Planteringstätheten är 1 600–2 500 plantor per hektar beroende av trädslag och områdets läge. Plantor kan planteras från början av maj ända till slutet av september.  

UPM använder kvalitetsplantor från den egna plantskolan både i de egna skogarna och i skogsservicekundernas skogar. UPM:s plantskola finns i Jorois.

Plantering av trädplantor är en del av servicehelheten UPM Skogsförnyelse, som är det lättaste sättet att få till stånd en ny skog. Läs mer om UPM Skogsförnyelse

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Skogsförnyelse, Plantskola
 • Video

 • Lilla skogsordboken

  • P

   Plantering

   Skogsodling där trädplantor planteras på en skogsförnyelseyta. Planteringen kan utföras antingen manuellt eller maskinellt.

   Planteringsrör

   Redskap som används i skogsodling vid plantering av plantor.