Skogsbibliotek

Instructions

Download Flash player from here
Download Flash player from here

 

 Skogsbibliotek

 
 

 Sök

 
A B D E F G H I K L M N O P R S T U V W Å Ö

Överståndaravverkning

Avverkning där fröträd, dvs. överståndare, som lämnats kvar på frö- och skärmträdsavverkningsytor avlägsnas.

Övre höjd

Medelhöjden av de hundra grövsta träden per hektar i beståndet. Används till exempel när trädbeståndets gallringsbehov och -intensitet bedöms.