Skogsbibliotek

Instructions

Download Flash player from here
Download Flash player from here

 

 Skogsbibliotek

 
  • Senaste artiklarna

 

 Sök

 
A B D E F G H I K L M N O P R S T U V W Å Ö

Anmälan om användning av skog

​En anmälan om avverkning och förnyelseplan som skogslagen kräver och som skogsägaren ska lämna till skogscentralen senast två veckor före avverkningen. Värdefulla naturobjekt ska uppges i anmälan. Vanligen sköter virkesköparen anmälan för ägarens räkning. Detta måste dock kommas överens när virkesaffären görs upp.

Aptering

Bestämning av hur en fälld trädstam ska kapas för att värdet på timmer- eller massavedsstockarna blir så stort som möjligt. Apteringen utförs av en skogsarbetare eller en avverkningsmaskinförare som har datorstödda kapningsprogram till sin hjälp.

Arboretum

En park där det odlas många olika trädslag som till största delen är av utländskt ursprung.

Auditering

Vid en extern auditering undersöker en opartisk aktör hur de gällande certifieringskraven har realiserats i planeringen, genomförandet och övervakningen av arbetet. Vid en intern auditering samlar organisationen själv uppgifter om sin verksamhet och jämför dessa med det verksamhetssätt som beskrivs i det egna kvalitets- eller verksamhetssystemet.

Avgång

Träd som avlägsnas ur skogen, både avverkade träd och träd som dött på naturlig väg.

Avverkning

Fällning, kvistning och kapning av träd i skogen till olika virkesslag.

Avverkningsmaskin

Skogsmaskin som utför alla skeden av avverkningen. Andra benämningar är processor och skördare. I Finland utförs numera nästan alla avverkningar med avverkningsmaskiner.

Avverkningsplan

Den virkesmängd per virkesslag som är planerad att avverkas på ett visst område under en viss tidsperiod. En mängd som kan avverkas utan att hållbarheten äventyras. Det vanligaste exemplet är avverkningsförslag som följer en enskild fastighets skogsbruksplan under den följande 10-årsperioden.