Mervärdesbeskattning

Om omsättningen för skogsägarens affärsverksamhet överstiger 8 500 euro under räkenskapsperioden är skogsägaren skyldig att lämna in en etableringsanmälan om mervärdesskattskyldighet till skatteförvaltningen. 
Skogsägaren kan också ansöka om att bli mervärdesskattskyldig även om omsättningen är mindre än 8 500 euro under räkenskapsperioden.

Mervärdesskatten är ingen belastning för skogsägaren utan den är en s.k. genomgångsskatt. Förutom köpesumman betalar virkesköparen mervärdesskatt till skogsägaren och skogsägaren betalar skatten till skattemyndigheten. Mervärdesskatten på utgifter som hänför sig till idkande av skogsbruk får skogsägaren tillbaka som återbäring.

För de flesta skogsägare är skatteperioden ett kalenderår. Periodskattedeklarationen ska då lämnas in före utgången av februari året efter skatteårets slut och mervärdesskatten som erhållits för försäljningen betalas också till skattemyndigheten inom februari.

UPM:s virkeshandelskunder har tillgång till en tjänst för ifyllning av skogsskattedeklarationsblanketten. Våra skogsexperter gör skattedeklarationen för skogsbruk för skogsägarens räkning. Tjänsten är avgiftsbelagd och avdragsgill i beskattningen av skogsbruket.

Läs mer om UPM Skattedeklarationstjänst »

 

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Beskattning av inkomst av virkesförsäljning, UPM Skattedeklarationstjänst, Skogsavdragets grund, Kemera-stöd, Användning av egen bil
  • Lilla skogsordboken

    • F M S

      Skogsbeskattning

      Skatt som betalas på skogsbrukets inkomst. Grundar sig sedan år 2005 på inkomster av försäljning efter avdrag.