UPM Samfällda skogar

​UPM Samfällda skogar hjälper skogsägaren att sköta sin skogsegendom på ett ansvarsfullt, enkelt och lönsamt sätt. Skogsägaren kan ansluta ett skogsområde ur den egna fastigheten till en samfälld skog och får då andelar i den samfällda skogen som motsvarar värdet av området som ansluts. Det är enkelt att bli delägare i en samfälld skog och det sker genom att avtala om att skogen ansluts till en samfälld skog.

UPM har bildat fyra samfällda skogar på landskapsnivå. Skogarna är belägna i Östra Finland, Mellersta Finland, Västra Finland och Österbotten. UPM Samfällda skogar sköts och används utgående från en skogsbruksplan och inkomsterna som den samfällda skogen får från försäljning av virke delas regelbundet ut till delägarna.

UPM Samfällda skogar sköts och förvaltas av en skogsexpert. Målet är en effektiv virkesproduktion som delägarna har maximal nytta av och
en mångsidig användning av skogarna.

All viktig information i anslutning till tjänsten UPM Samfällda skogar har nu sammanställts i ett omfattande paket på den nya webbplatsen för UPM Samfällda skogar (på finska). Besök sidorna för att läsa mer om praxis med samfällda skogar och avkastningskalkylerna för UPM:s fyra samfällda skogar. Webbplatsen ger också mycket tilläggsinformation om hur du kan ansluta din egen skog till UPM Samfällda skogar.

Besök webbplatsen UPM Samfällda skogar (på finska) »

Läs mer eller fråga tilläggsuppgifter om UPM Samfällda skogar » 

 

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Samfälld skog, UPM Samfällda Skogar , Olika mål med skogsinnehavet, Mål med skogsvården, Skogsbruksplan