UPM Virkeshandel

En virkesaffär är en åtgärd då skogsägaren realiserar avkastningen från skogsbruket. I samband med avverkningar och virkesaffärer beaktas de önskemål och målsättningar som skogsägaren har beträffande sin skog på ett mångsidigt sätt. 

En lyckad virkesaffär börjar med att skogsägaren kontaktar en fackman vid UPM. Skogsägaren kan ha ett färdigt förslag på vilka figurer som bör avverkas eller så görs en plan upp efter ett gemensamt skogsbesök. Skogsbruksplanen är ett bra verktyg när en avverknings- eller skogsvårdsplan ska göras upp, men virkesaffären kommer igång även utan en sådan plan.

Genom att teckna ett skogsavverkningskontrakt ger skogsägaren UPM rätt att avverka de objekt som kontraktet gäller.  I detta fall genomför UPM alla arbetsskeden i drivningen. Virkesaffären kan också vara ett leveransköp. Då sköter skogsägaren själv om virkesdrivningen och överlämnar de avverkade träden till UPM inom utsatt tid och på överenskommen plats. Den tredje formen av virkeshandel är kontantköp. Skogsägaren säljer då ett komplett parti virke till UPM och levererar det till en lagerplats.

UPM Virkeshandel hjälper dig att dra ekonomisk nytta av skogarna – produktservicen omfattar hela virkeshandelsprocessen allt från planering till utförande av avverkningar. 

Läs mer eller begär offert

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Rotköp, Avgift till Skogsstiftelsen, Virkesaffärens olika skeden, För- och efterarbeten vid en virkesaffär, Köpe- och försäljningsanbud
  • Lilla skogsordboken

    • L R S V

      Virkesaffär

      Köp och försäljning av virke där virket byter ägare på basis av ett avtal mellan köparen och säljaren. Virkesaffärer i privata skogar kan göras som rot-, leverans- eller kontantköp.