UPM Skattedeklarationstjänst

Beskattningen av inkomst från skogsbruket grundar sig på verkliga inkomster och utgifter. I beskattningen av inkomst av virkesförsäljning utgör noggranna anteckningar av skogsbrukets inkomster och utgifter god hushållning. Då blir det också lättare att göra skattedeklarationen. Skattemyndigheten får uppgifterna om inkomster av virkesförsäljning både från virkesköparnas årsanmälningar och skogsägarnas skattedeklarationer. Skogsägarna måste däremot själva se till att de meddelar avdrag och får skattebesparingar.​

Exempel på delfrågor i skogsbeskattningen:
• tidsbestämda skattelättnader för inkomst av virkesförsäljning
• skogsavdrag och utgiftsreservering
• avdragsgilla kostnader som årsutgifter
• avskrivningar på maskiner, diken och vägar samt byggnader
• resekostnader som hänför sig till skogsbruket.

Med UPM:s hjälp är det lätt att göra skattedeklarationen för skogsbruk. Vi hjälper dig att sköta skogsbrukets utgiftsoch inkomstverifi kationer och anteckningar. Tjänsten omfattar också anmälan om skogsbrukets mervärdesbeskattning med periodskattedeklaration samt utredningar som krävs av sammanslutningar. För bokföring av utgifter och inkomster använder vi programmet UPM Skogsskatt och skriver ut skogsbrukets skattedeklarationsblanketter som sedan ska skickas vidare till skattemyndigheten samt anteckningar och skattedeklarationsblanketter som kunden får.

Läs mer om UPM Skattedeklarationstjänst » 

 

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Beskattning av inkomst av virkesförsäljning, Mervärdesbeskattning, Skogsavdragets grund, Kemera-stöd, Användning av egen bil
  • Lilla skogsordboken

    • F M S

      Försäljningsbeskattning

      Skogsbeskattning som grundar sig på inkomster av virkesförsäljning enligt vilken inkomsterna beskattas som kapitalinkomster och med en skattesats som fastställts för dem.