UPM Skogsbruksplan

UPM Skogsbruksplan utgår från de mål skogsägaren har satt upp för sin skog. UPM Skogsbruksplan är skogsägarens handbok för den egna skogen. Den beskriver nuläget i skogen och talar om hurdan skötsel och hurdana avverkningar som behövs under de närmaste åren för att du ska få en sådan skog som du önskar.

För varje beståndsfigur görs ett åtgärdsförslag som går hand i hand med skogsägarens mål och skogens tillstånd. Uppgifterna om de enskilda beståndsfigurerna sammanställs i UPM Skogsbruksplan till olika sammanfattningar och teman som skogsägaren kan utnyttja för att systematiskt förvalta sin skogsegendom och betona olika önskemål och behov. 

För att skogsägarens mål ska nås kan man också göra upp skogsbruksplanen med särskilda betoningar. UPM:s skogsservicekunder kan överföra sin skogsbruksplan till nättjänsten Skogsvärld där skogsegendomen lätt kan skötas elektroniskt.

Läs mer eller begär offert.

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Skogsbruksplan, Skogsbesök, Olika mål med skogsinnehavet, Landskapsplanering
  • Lilla skogsordboken

    • S

      Skogsbruksplan

      Skötsel- och användningsplan som gjorts upp för en skogsfastighet. Planen görs vanligen upp för 10 år och innehåller en skogskarta med uppgifter om enskilda figurer och åtgärdsförslag.