UPM Skogsgödsling

Skogsgödsling är i allmänhet den mest lönsamma investeringen i ett skogsbruk. Genom att ombesörja näringsbalansen och tillföra näringsämnen som är viktiga för trädbeståndets tillväxt kan man öka avkastningen från skogen betydligt och förbättra skogsbrukets lönsamhet. Avkastningen kan öka med till och med hundratals euro per hektar – redan med en gödsling.

På rätt valda objekt ökar skogsgödslingen mängden värdefullt virke och tidigarelägger avverkningsmöjligheterna och inkomsterna av virkeshandel. För vitaliseringsgödsling på objekt som lider av näringsobalans kan man få Kemera-stöd.

UPM Skogsgödsling är svaret för dig som vill öka skogsbrukets lönsamhet – en serviceprodukt som omfattar alla skeden i skogsgödslingen, från planering till genomförande.

Läs mer eller begär offert.

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Mål med skogsvården, Skogens hälsa, För- och efterarbeten vid en virkesaffär, Gödsling, Iståndsättningsdikning