Virkesaffärens olika skeden

Virkesaffären börjar med ett skogsbesök för att kartlägga behoven av avverknings- och skötselåtgärder.  Det förutsätts inte att skogsägaren är med på skogsbesöket om skogen till exempel är belägen långt från skogsägarens bostadsort. Skogsfackmannen behöver endast fastighetsbeteckningen och skogsbruksplanen om en sådan har utarbetats om skogen.

Efter skogsbesöket gör skogsfackmannen och kunden tillsammans upp förslag på aktuella åtgärder och en kalkyl över inkomsterna från virkesaffären. Sedan utarbetas ett avverkningskontrakt.

Kontraktet kan omfatta alla åtgärder som hör till virkesaffären från förberedande arbeten till efterarbeten och hela virkesaffären sköts därmed ur kundens synvinkel på enklaste möjliga sätt.  Efter de avtalade avverkningarna utförs slutmätningar och inkomsterna från virkesaffären betalas till skogsägaren. Virkesaffären börjar med att skogsägaren kontaktar en skogskundansvariga vid UPM.

 
Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

För- och efterarbeten vid en virkesaffär, Skogsbesök, Tidpunkten för en virkesaffär, Köpe- och försäljningsanbud, Tillstånd, anmälningar och handlingar i anslutning till en virkesaffär