Fällning av träd på gårdar

​Träden inverkar på gårdens trivsamhet. De ger skugga och skydd. Träden växer ändå hela tiden och markanvändningen på tomten kan förändras så att det uppstår ett behov av trädfällning. Ett proffs fäller behändigt träden på ett tryggt sätt.

UPM:s skogsarbetare som specialiserat sig på fällning av gårdsträd kan ge råd om vilka träd det lönar sig att fälla, samt om fällningen eventuellt kräver tillstånd av myndigheter, grannen eller husbolaget.

Läs mer om fällning av gårdsträd som UPM skogstjänst.

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Fällning av träd, UPM Virkeshandel, UPM Skogsförnyelse , UPM Plantskogsskötsel, UPM Skogsservice för samfund.