Köpe- och försäljningsanbud

UPM gör ett förslag till en virkesaffär genom att lämna ett köpeanbud till skogsägaren.  I anbudet har priserna och kraven på mått och kvalitet fastställts. Försäljningsanbudet innehåller samma uppgifter, men i detta fall är skogsägaren initiativtagare. Parterna kan förhandla om de föreslagna köpe- och försäljningsanbuden och anbudet blir bindande med ett köpeavtal.

För att inleda en virkesaffär räcker det i praktiken med att kontakta en skogsfackman. Denne undersöker avverknings- och skötselbehoven i din skog, gör ett åtgärdsförslag och lämnar ett köpeanbud.

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Avgift till Skogsstiftelsen, Skogsavdragets grund, Virkesaffärens olika skeden, För- och efterarbeten vid en virkesaffär, Tillstånd, anmälningar och handlingar i anslutning till en virkesaffär
  • Lilla skogsordboken

    • V

      Virkesaffär

      Köp och försäljning av virke där virket byter ägare på basis av ett avtal mellan köparen och säljaren. Virkesaffärer i privata skogar kan göras som rot-, leverans- eller kontantköp.