Skogarnas struktur

En varierande struktur i skogen främjar mångfalden. Olika arter behöver skogar och träd i olika åldrar som sina livsmiljöer.

Med de moderna skogsvårdsmetoderna bevaras och skapas den strukturella variation som naturligt förekommer i skogarna.  I ekonomiskogar efterbildas skogarnas naturliga drag till exempel genom att lämna kvar naturvårdsträd och odla blandskog.

Vill du veta mer? Ta kontakt med UPM:s skogskundansvarige »
Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Främjande av skogsnaturens mångfald, Skogarnas mångfald, Värdefulla livsmiljöer, Död ved, Naturliga trädslag
  • Lilla skogsordboken

    • B N S

      Naturens mångfald

      Med detta menas variation mellan arterna och genetiskt betingad variation inom arterna, variation i antalet arter och deras livsmiljöer och även växelverkan mellan den biotiska och den abiotiska naturen.