Skogarnas struktur

En varierande struktur i skogen främjar mångfalden. Olika arter behöver skogar och träd i olika åldrar som sina livsmiljöer.

Med de moderna skogsvårdsmetoderna bevaras och skapas den strukturella variation som naturligt förekommer i skogarna.  I ekonomiskogar efterbildas skogarnas naturliga drag till exempel genom att lämna kvar naturvårdsträd och odla blandskog.

Vill du veta mer? Ta kontakt med UPM:s skogskundansvarige »
Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Främjande av skogsnaturens mångfald, Skogarnas mångfald, Värdefulla livsmiljöer, Död ved, Naturliga trädslag
  • Lilla skogsordboken

    • B N S

      Sparträd

      Enskilda träd eller grupper av träd som lämnas kvar på kalhyggen för att främja naturens mångfald och pryda landskapet.