UPM Generationsväxling i skogsbruket

Skogarna är viktiga för oss finländare – de betyder egendom, naturens mångfald samt känslor och inställningar. Skogarna är också ofta släktens egendom som överlåts till följande generation med 20–30 års mellanrum. Generationsväxling i ett skogsbruk är en aktuell fråga i ett stort antal familjer. UPM Juridiska tjänster och experttjänster ger skogsägaren sakkunnig och tillförlitlig hjälp med att genomföra en lyckad generationsväxling. 

Förutom att generationsväxlingen ofta är en komplicerad juridisk händelse behöver skogsägaren dessutom få svar på många känsloladdade frågor.  Eftersom varje generationsväxling är unik måste man fall för fall avgöra vilket förfaringssätt som passar bäst. UPM:s experter hjälper dig att hitta de lösningar som lämpar sig bäst för dig. Vi ställer vår expertis i juridik och vår skogskompetens till kundernas förfogande.

Begär anbud eller läs mer om UPM Generationsväxling i skogsbruket »

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Olika mål med skogsinnehavet, Mål med skogsvården, Skogsbruksplan, Samfälld skog, UPM Samfällda skogar