Utvecklingen av skogsvårdsmetoder

Skogsvården har med tiden mekaniserats och antalet skogsarbetare har minskat. I framtiden utvecklas de maskinella metoderna inom skogsvården ytterligare. 

Vid en traditionell skogsförnyelse bereddes förnyelseytan antingen med en harv som drogs av en skogstraktor eller med en grävmaskin. Sedan planterade skogsarbetaren plantorna eller sådde fröna för hand. En modern planteringsmaskin sköter på samma gång både markberedningen och planteringen.

Cirka 3–5 år efter skogsodlingen är det dags för tidig röjning av plantskogen. Tidig röjning görs på modernt sätt med en brunnsröjningsmaskin som rensar slyet och dess rötter som försämrar plantans utveckling inom en radie på cirka en meter runt plantan. Plantskogsröjningen kan också göras maskinellt.

Vill du veta mer? Ta kontakt med UPM:s skogskundansvarige »

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Maskinell plantering, Kemera-finansiering, För- och efterarbeten vid en virkesaffär, Skogsförnyelse, Arbeten med röjsåg
  • Lilla skogsordboken

    • F P

      Förnyelse

      Anläggning av en ny trädgeneration. Förnyelsen kan ske genom odling – plantering eller sådd – eller på naturlig väg.